maandag 24 juni 2024

Wonen en zorg in gemeente De Ronde Venen


In 'Wonen en zorg in balans', de woonzorgvisie van gemeente De Ronde Venen, is de koers op het gebied van wonen en zorg in de gemeente de komende jaren vastgelegd. In de bouwopgave voor ouderen en andere zorgbehoevenden komen drie woningtypes voor: nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen. Ik bracht ze in beeld.
Een infographic laten maken? Neem contact op!