dinsdag 19 januari 2021

Waterpeilverlaging, veenoxidatie en bodemdaling


In veenweidegebieden daalt de bodem als gevolg van intensieve landbouw. In een rapport geeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) advies over het tegengaan van de bodemdaling. Voor De Ingenieur bracht ik de situatie in beeld.
Een infographic laten maken? Neem contact op!