dinsdag 30 juni 2020

Bestuursorganen onder de loepNCR, de vereniging van en voor coöperaties in Nederland, biedt leden een online tool aan die zij kunnen gebruiken om hun bestuur, toezichthoudend orgaan of ledenraad te evalueren. De tool wordt gemiddeld een keer per maand ingezet. Ik bracht enkele trends en bijzonderheden in beeld die uit deze evaluaties naar voren kwamen.
Een infographic laten maken? Neem contact op!