maandag 14 september 2015

Meer banen voor werknemers met arbeidsbeperking


In het sociaal akkoord van 2013 beloofden het kabinet en de sociale partners om meer banen te creeren voor arbeidsgehandicapten. Dit biedt kansen voor de uitzendbranche. Voor Flexmarkt bracht ik het aantal in te vullen arbeidsplekken voor de komende jaren in beeld.
Een infographic laten maken? Neem contact op!