maandag 2 maart 2015

Milieu-efficientie


Tussen 2000 en 2008 verminderden de meeste bedrijfstakken hun broeikasgasemissies, terwijl ze ook economische groei doormaakten. Sinds het begin van de crisis stagneerde deze trend. Zo steeg in de chemische en olieverwerkende industrie de toegevoegde waarde (pijler voor economische groei) met ruim 21%, terwijl de broeikasgasemissies met 15% daalden. Voor De Ingenieur bracht ik de cijfers per bedrijfstak in beeld. Hier vind je alle infographics die ik voor De Ingenieur maakte bij elkaar.
Een infographic laten maken? Neem contact op!