woensdag 3 oktober 2012

Steeds minder uitzendbureaus


Voor het blad Flexmarkt maakte ik een overzicht van de stand van zaken in de uitzendmarkt. Al een aantal jaar komen er in Nederland minder uitzendbureaus bij dan dat er wegvallen. In de regio's Den Haag en Gooi-, Eem- en Flevoland is sinds begin dit jaar echter wel een kleine groei zichtbaar. In Limburg stappen relatief gezien de minste starters de uitzendmarkt op.
Een infographic laten maken? Neem contact op!